Σάββατο, 16 Μαΐου 2009

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΜΝΙΑΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ


Σύνολο συγγενών δυσπλασιών που μπορεί να κυμαίνεται από μικρούς συσφικτικούς δακτυλίους και λεμφοίδημα των δακτύλων μέχρι πολλαπλές συγγενείς ανωμαλίες που οφείλονται σε αμνιακές ταινίες που προσκολλώνται, περιπλέκονται και διαταράσσουν την ανάπτυξη των τμημάτων του εμβρύου.


Περιγραφή περιστατικού(ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ):

Πρόκειται για άρρεν τελειόμηνο νεογνό, δεύτερο παιδί φαινομενικά υγιών γονέων που γεννήθηκε με Κ.Τ. λόγω προηγηθείσης. Η μητέρα είχε προβεί σε πλήρη έλεγχο λόγω της ηλικίας της (36 ετών).

Το νεογνό παρουσίασε συνδακτυλία (η ψευδοσυνδακτυλία) του δείκτη και του μέσου δακτύλου των άνω άκρων άμφω στο επίπεδο της εγγύς φάλαγγος και απουσία δεύτερης και τρίτης φάλαγγος των ανωτέρω δακτύλων που επιβεβαιώθηκε και ακτινογραφικά.

Επίσης παρατηρήθηκε συσφικτικός δακτύλιος στην ονυχοφόρο φάλαγγα των παράμεσων δακτύλων άμφω των χειρών αυτού


•Ραιβοϊπποποδία άμφω
•Συσφικτικός δακτύλιος στη μεσότητα της κνήμης του αριστερού κάτω άκρου.
•Απουσία δακτύλων δεξιού ποδός
•Ο οφθαλμολογικός έλεγχος ήταν φυσιολογικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου